Gen Piet Joubert

Genl. Piet Joubert (Petrus Jacobus Joubert) was kommandant-generaal van die Zuid-Afrikaansche Republiek.

Joubert is op 20 Januarie 1831 naby Prins Albert in die Kaapprovinsie gebore. In 1836 trek hy saam met sy gesin onder leiding van Piet Retief. In 1852 neem hy deel aan die slag teen Sechele en 13 jaar later in die Vrystaat aan 'n veldtog teen die Basoeto's.

In 1865 word hy verkies tot lid van die Z.A.R. se Volksraad vir Wakkerstroom en in 1875 en 1876 tree hy op as waarnemende president van die Republiek op tydens president T.F. Burgers se afwesigheid. Hy vertrek in 1878 as lid van die twee deputasie na Engeland om die Britse regering te probeer oorreed om die vryheid van die Transvaal terug te gee.

Generaal Piet Joubert was Kommandant-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek (Transvaal) en die tweede lid van die Driemanskap. Tydens President T F Burgers se besoek aan Europa in 1876 neem hy as staatspresident waar. Saam met Paul Kruger is hy een van die onderhandelaars met die Britse regering oor hulle verbreking van die Sandrivier-Konvensie en om te protesteer teen die Britse anneksasie. As vredeliewende mens word hy teen sy sin as opperbevelvoerder van die Boeremagte gekies. Tog aanvaar hy die pos en verrig sy taak met besondere militêre vernuf. . Joubert is in 1880 gekies as lid van die Driemanskap en benoem tot kommandant-generaal van die Boeremagte, wat hy dan ook tot sy dood bly. In 1883 word hy vise-president van die Z.A.R. en in 1899 opperbevelvoerder van die Boeremagte wat die suidoosgrens moet verdedig. Hy sterf die volgende jaar op 27 Maart en word begrawe op sy plaas, Rustfontein, distrik Wakkerstroom.

Gen Joubert het aan verskeie veldslae deelgeneem, maar die vernaamste was seker die slag van Majuba.

Mev Hendrina Joubert wat haar man in die Boerekamp besoek het, was een van die eerste persone wat met sonop op Sondagmôre, 27 Februarie, die Britte op die kruin van Majuba opgemerk het. (Lees geerus daaroor op die veldslae blad.) Wat egter interrisant is, iss dat na die geveg het Gen Joubert sy vyand, Colley, se lyk na sy eie huis laat neem en dit daar geehou totdat die Britte dit kom afhaal het. Hy het ook die volgende telegraaf gestuur:

Telegram van Gen Piet Joubert aan Lady Colley.

“Regret extremely sad the fate of Colonel Colley,  who fell in action at one ‘o clock, February 27, in attempting to hold mountain fortress forming right of Boer position.  Regret he should have fallen in a war, the outcome of a policy which he had not caused;  also that he should fall in such an unprovoked and unholy war against the Boer  people struggling for freedom.  Can only aid you in your sorrow by giving every facility for the removal of the corpse of your gallant husband.

DIT in my oë is menslikheid.

Die Stad Pietersburg asook Joubertpark in Johannesburg is na hom vernoem.

Na Pres Paaul Kruger was Gen Joubert die mees populêre persoon in Suid Afrika.

 

   

 

Sarie Marais.Com Tuis
Forum
Kontak Ons
Tuis
Die Begin
Groot Trek
Eerste Vryheids Oorlog
Tweede Vryheids Oorlog
Veldslae
Konsentrasie Kampe
Boere Generaals
Boere Helde
Fotos
Klank en video
Vlae
Nog Intrerresante feite